Islam is the Solution

Ni:  IMAM SAMSODIN  MONIB

Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay umuukol po lamang sa nag iisang tega paglikha na si allah ng taglay nito ang kataastaasan …

Ako po ang inyong lingkod at inyong nasusubaybayan twing linggo na si

IMAM : SAMSODIN MONIB

sa pinamagatang : ISLAM IS THE SULOTION

Nawa’y ang kapayapaan ay suma inyong lahat …

Hindi po maipagkaila ang suliranin ng boong mundo ng dahil sa samutsaring problema na tila baga’y parang nawalan ng pag asa ang mga malilit na bansa upang  malunasan ang mga ito,

Ang mga suliranin ito ay katulad ng PANDARAMBONG ( CORRUPTION )

PANGHAHALAY ( RAPE CASES )

NAKAWAN O ( HOLDAPAN )

IBAT IBANG SAKIT KATULAD NG ( AIDS ) at ibat ibang virus katulad nitong COVID 19 ,

PATAYAN , O PAGHAHASIK NG LAGIM MULA SA MGA TERORISTA at iba pa …

mismo ang mga bansang nasa KAUNLARAN ( WESTERN ) , at bahagi ng GITNANG SILANGAN ay sila itong unang biktima ng mga suliraning ito …

Kung ating tutuklasin kung saan ang bansang talamak ang mga ganitong suliranin ay maaring mamangha tayo ! Mayroong bansa dito sa kaularan na kada tatlong minuto ay may nagaganap na kahalayan ( rape case )

Sa bawat apat na minuto ay may nagaganap na nakawan o holdapan , sa bawat pitong minuto ay may nagaganap na patayan o pagpapatiwakal o ( pagpapakamatay )

Di po ba ! ang BRITISH HEART ASSOCIATION ay mariing nila kinukundina ang pagpapaka lasing pag-inom ng alak , hindi ba nila batid na ang relihiyong islam ay matagal niya itong mahigpit na ipinagbabawal , ito’y humigit kumulang ng isang libo’t at apat na raang taon kanya itong pinagbawal ?

Di po ba ! Panay din ng panawagan ng DOCTORS ASSOCIATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA , na iublegado na mag asawa ang mga kalalakihan sa wastong edad upang maipsan at mawala ng tuloyan ang talamak na sakit na ( AIDS ) maipsan din ang sakit na CANCERS dahil lumabas sa huling pagsusuri ng mga doctor na ang pagkakaroon ng sareling pamilya ay kasamang panguntra sa sakit na cancer ,

NGUNIT di ba nila batid na ang relihiyong islam ay matagal niya itong pinag-uutos na gawin ang katulad nitong panawagan ng mga doctors ng United State of America ng humigit kumulang ng isa’t libo’t apat na raang taon ?

DI PO BA ! ay panawagan din ng World Health Organization ( WHO ) na ugaliin ang wastong paghugas ng kamay,mukha,mgkabilang pa-a , upang hindi makapitan ng anomang virus katulad nitong covid 19 ,

ngunit diba nila batid na ang relihiyong Islam ay kanya itong inublegado ang mga muslim na maghugas ( ablution ) ng limang besis sa isang araw dahil ito’y bahagi ng aming pagdarasal na tinatawag na  (SALAAT)

Mga kapatid at mga kababayan inyo pong masusubaybayan ang kulom na ito na pinamagatang ISLAM IS THE SULOTION , maari po kayong mag suhistiyon o mag tanong sa kulom na ito ,

maraming salamat po sa lahat …

Samsodin Monib