“CORDILLERA DAYS”

Two “Cordillera Day”? April 24 and July 15. The former was declared by the Cordillera People’s Alliance (CPA) and the latter was declared by the Philippine government through Executive Order … Read More

Buhay OFW: Love Scam

Ang pagmamahal ay isa sa mga pinakamagandang pakiramdam para sa isang tao. Ang mahalin at magmahal ay nagpapatatag at nagpapalakas sa isang taong tunay na nagmamahal. Ganto rin para sa … Read More