𝐁𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐬𝐲𝐨𝐧 𝐧𝐠 𝐚𝐰𝐭𝐩𝐮𝐭 𝐬𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢𝐥 𝐬𝐚 𝐈𝐧𝐚𝐠𝐭𝐚 𝐁𝐢𝐤𝐨𝐥 𝐚𝐭 𝐒𝐨𝐫𝐬𝐨𝐠𝐚𝐧𝐨𝐧, 𝐢𝐬𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚!

𝐁𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐬𝐲𝐨𝐧 𝐧𝐠 𝐚𝐰𝐭𝐩𝐮𝐭 𝐬𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢𝐥 𝐬𝐚 𝐈𝐧𝐚𝐠𝐭𝐚 𝐁𝐢𝐤𝐨𝐥 𝐚𝐭 𝐒𝐨𝐫𝐬𝐨𝐠𝐚𝐧𝐨𝐧, 𝐢𝐬𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚!

Isinagawa noong 24–26 Oktubre 2023 sa Brgy. Sta. Teresita, Lungsod Iriga; Brgy. Iraya, Buhi, Camarines Sur; at Brgy. Joroan, Tiwi, Albay ang balidasyon hinggil sa wika ng mga katutubong Agta ng Bicol. Isinagawa naman noong 27 Oktubre 2023 sa Sorsogon State University, Lungsod Sorsogon ang balidasyon hinggil sa Sorsoganon.

Iniharap ng mga kawani ng Sangay ng Lingguwistika at Aplikadong Lingguwistika ng KWF sa mga pinuno at kasapi ng katutubong pamayanang kultural, mga kawani ng Pambansang Komisyon sa Katutubong Mamamayan (NCIP), at mga guro ang awtput mula isinagawang pangangalap ng datos noong Abril 2023 para sa kanilang pagwawasto.

Layunin ng proyektong balidasyon na maiwasto at maisapanahon ang mga impormasyon hinggil sa tinatayang 135 katutubong wika ng Pilipinas. (PR)

PRESS RELEASE